Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

0630 2393 500

critical-perspective:

americansylveon:

shitpost-senpai:

snowystater:

bitty

Actually, This is how the webcam was invented. 

At Cambridge University, they were sick of checking the coffee pot level, so Quentin Stafford-Frasier wrote client software for a greyscale 128x128 camera hooked up to an acorn archemedes computer.  Paul Jardetzky wrote the server program.

https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_Room_coffee_pot

Technology always comes full circle.

Necessity is the mother of invention.

Reposted fromSoulzTheYoshi SoulzTheYoshi viatishka tishka
theotherjames
theotherjames
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viastraggler straggler
theotherjames
3103 4fa8
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRani Rani
theotherjames
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaMagnolia11 Magnolia11

April 26 2017

theotherjames
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes vianiedonaprawienia niedonaprawienia
theotherjames
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
theotherjames
0644 44b5 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viazEveR zEveR
theotherjames
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viatak-czekam tak-czekam
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viajemkartofle jemkartofle
0951 3b13

thefingerfuckingfemalefury:

scientia-rex:

markv5:

😻

H Y P N O C A T

THIS CAT IS TOO POWERFUL

theotherjames
5678 650a
Reposted fromkonbeto konbeto viagruetze gruetze

April 24 2017

theotherjames
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie. Przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelusive elusive
0309 e861 500

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaelusive elusive
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viatreehugger treehugger
6575 ccd5

This picture of Justin Bieber getting choked at a nightclub looks like a Renaissance painting.

Reposted frommyry myry viaBabson Babson
theotherjames
5610 d438 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaRani Rani
8165 c891

BED BED BED BED BED BED BED BED BED BED

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaRani Rani
theotherjames
0545 b8ac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl