Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

theotherjames
7106 e6ae
Reposted fromTenSigis TenSigis viarani rani
theotherjames
4126 ce0b 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viarani rani
theotherjames
4418 6ccf
theotherjames
9173 4a58
Reposted frommhorrighan mhorrighan viarani rani
theotherjames
2171 cf83 500
Reposted fromdaelmo daelmo viarani rani
theotherjames
2786 a802

Kaya Scodelario
Reposted fromcontroversial controversial viarani rani
theotherjames
4307 113e
Reposted fromdarthsadic darthsadic viarani rani
theotherjames
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viarani rani
8204 bf88 500

mr-speebunkles-the-corgi:

Found a pot of corg at the end of the rainbow.

theotherjames
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viabamboocha bamboocha
theotherjames
1311 fc99
Reposted fromsosna sosna viarani rani
theotherjames
7951 1247 500
Reposted fromarthi arthi viarani rani
8246 47b4

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viarani rani
theotherjames
amanitacaplan

Meet the Thirteenth Doctor

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viarani rani
theotherjames
Reposted fromDennkost Dennkost viarani rani
theotherjames
1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats viarani rani
theotherjames
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarani rani
theotherjames
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
theotherjames
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viazaaaczarowana zaaaczarowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl